REDUXCO
polski english
Dzisiaj jest Środa, 29 lipca 2015
Innwowacyjna Gospodarka

Aktualności

Energia - Ekologia - Efektywność - Ekonomia


DAGAS jest wiodącą polską spółką w dziedzinie katalizatorów spalania oraz pirolitycznych procesów utylizacji odpadów. Jesteśmy liderem polskiego rynku w dziedzinie innowacyjnych technologii. Wypracowaliśmy  bardzo szerokie portfolio produktów i rozwiązań dostosowanych do różnorodnych wymagań i specyfiki konkretnych przemysłów.


W ramach działalności badawczej DAGAS prowadzi prace badawczo-rozwojowe z zakresu przemysłu energetycznego, chemicznego i rafineryjnego, ochrony środowiska a także procesów spalania i pirolizy. Stawiamy na innowacyjność a nasze rozwiązania są wysoce ekonomiczne przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dbałości o środowisko naturalne.

TECHNOLOGIE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REDUXCO


Zastosowanie:
 • kotły pyłowe, rusztowe
 • silniki spalinowe
 • węgiel kamienny i brunatny,
 • gaz, mazut
 • biomasa i kotły na biomasę

Zalety:

 • zwiększenie sprawności kotła
 • zmniejszenie zużycia paliwa
 • zmniejszenie emisji gazów        
 • stabilizacja pracy kotła

więcej

PIROLIZA


Zastosowanie:
 • zużyte opony i guma
 • biomasa agro i drzewna
 • odpady komunalne
 • odpady ściekowe
 • odpady przemysłowe

Zalety:

 • bezemisyjna utylizacja
 • produkcja energii elektrycznej
 • produkcja energii cieplnej
 • produkcja frakcji olejowej

więcej

INNE TECHNOLOGIE


Rozwiązania gotowe:
 • filtracja oleju
 • odzysk oparów paliw
 • uzdatnianie wody
 • kulki z miału węglowego
 • chemia dla farm

Badania i rozwój:

 • REDUNOX - redukcja NOx
 • REDUSOX - redukcja SOx
 • REI - reaktor elektroimpulsowy
 • sita molekularne 

więcej