Masz pytania? Zadzwoń 667 500 501

Regulamin


I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.reduxco.com jest prowadzony przez firmę:

DAGAS Sp. z o.o.
ul. Gośniewska 46
05-660 Warka, Polska

NIP: 797-200-23-49
Regon:
141766253
KRS: 0000324564

2. Dane kontaktowe sklepu:

DAGAS Sp. z o.o.
ul. Gośniewska 46
05-660 Warka, Polska
email: info@dagas.pl

3. Zakupy w sklepie internetowym www.reduxco.com oznaczają akceptację niniejszego regulaminu.

4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.reduxco.com są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

5. Sklep prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową na terytorium Rzeczpospolitej Polski i nie zapewnia możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru ani wysyłki zamówień poza terytorium kraju.

6.Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem www.reduxco.com a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wówczas wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy sprzedaży przed dokonaniem ww. zmian.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2016r.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać przez 24 godziny na dobę w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w dni powszednie będą realizowane w ciągu 24h, od momentu wpłynięcia płatności na konto sprzedawcy (lub od momentu wpłynięcia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem). Zamówienia złożone w dni wolne będą realizowane w pierwszy przypadający dzień roboczy.

W praktyce oznacza to, że zamówienia złożone i zapłacone do godziny 15.00 w dni robocze będą realizowane tego samego dnia, a wysłanie będzie miało miejsce już następnego dnia roboczego.

W przypadku wystąpienia wyjątkowych sytuacji niezależnych od sprzedającego (takich jak: awaria systemu sprzedażowego, inwentaryzacja magazynów) Zamawiający zostanie poinformowany o innym terminie realizacji zamówienia na stronie koszyka sklepu internetowego.

2. Klienci mają możliwość korzystania z www.reduxco.com dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w www.reduxco.com (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na www.reduxco.com ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z DAGAS Sp. z o.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których DAGAS Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w www.reduxco.com należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska oraz danych adresowych wraz z numerem telefonu. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a www.reduxco.com , której przedmiotem są usługi świadczone przez www.reduxco.com, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Użytkownicy niezarejestrowani dodatkowo będą poproszeni o uzupełnienie danych osobowych, które będą potrzebne do realizacji zamówienia.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie poprawnych danych umożliwiających realizację zamówienia oraz dokonanie płatności.

6. Po przyjęciu zamówienia i zaksięgowaniu płatności, sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną wysyłając stosowną informacje na adres wskazany przez Klienta i przekaże do realizacji.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień niezgodnych z regulaminem lub warunkami aktualnie obowiązujących promocji.

9. Zamówione produkty dostarczane są przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy. Klient ponosi koszty dostawy określone w zamówieniu oraz na stronie koszyka.

10. Czas dostawy składa się z czasu od momentu potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu do momentu dostarczenia przesyłki do klienta. Czas ten składa się z:

- czasu realizacji (kompletacji) zamówienia, a więc czasu od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę do momentu przekazania przesyłki firmie kurierskiej. Czas ten nie może przekroczyć 24h.

- czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera – średni czas dostarczenia to następny dzień roboczy po odebraniu przesyłki od Sprzedawcy.

11. Na koszt dostawy składa się łączna cena zamawianych przez Kupującego towarów oraz wybrana forma płatności. Ostateczny koszt dostawy podawany jest w ostatnim etapie składania zamówienia on-line przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.

12. Koszty dostawy dla zamówień poniżej 200 zł brutto dla klientów detalicznych oraz poniżej 1000 zł netto dla klientów hurtowych wynoszą:

- 13 zł brutto dla płatności przelewem,

- 19 zł brutto dla płatności za pobraniem.

Zamówienia o wartości powyżej 200 zł brutto dla klientów detalicznych oraz 1000 zł netto dla klientów hurtowych dostarczane są bezpłatnie na terenie całego kraju.

13. Dowód zakupu (faktura VAT) jest dołączany do przesyłki.

14. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

- Przelewem na rachunek bankowy,

- Płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki, czyli za tzw. pobraniem.

- Korzystając z systemu szybkich płatności internetowych np.: PayPal, Płatności Shoper,

III. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

1. DAGAS Sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. DAGAS Sp. z o.o.odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres DAGAS Sp. z o.o. ul. Gośniewska 46, Warka 05-660, na koszt DAGAS Sp. z o.o. po wcześniejszym nadaniu numeru zgłoszenia.

3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że DAGAS Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

4. DAGAS Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni DAGAS Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi DAGAS Sp.z o.o.. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu "zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
5. Warunkiem koniecznym, aby DAGAS Sp. z o.o. rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z jednoznaczym dowodem zakupu, opisem reklamacji i wskazaniem roszczenia.

6. Sprzedawca nie będzie uwzględniał zgłoszeń reklamacyjnych wynikających z nieprawidłowego użytkowania towaru oraz towarów noszących śladów uszkodzeń mechanicznych pochodzenia zewnętrznego.

IV. Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Zwracane produkty należy odesłać maksymalnie do 16 dni od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy, postępując zgodnie z krokami przedstawionymi w dalszej części regulaminu.

3. Produkty podlegające zwrotowi muszą być kompletnie tzn. muszą być w opakowaniu na których nie ma śladów otwarcia.

4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – DAGAS Sp. z o.o., ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka, Tel. (48) 667 2887; info@dagas.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa zwracany towar, w stanie kompletnym i bez śladów użytkowania. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Odstąpienie od umowy w przypadku skorzystania z promocji "darmowa dostawa", oznacza rezygnację z uczestnictwa w promocji. W związku z tym konsumentowi, który odstąpił od umowy sprzedaży, zostaną zwrócone wszystkie pieniądze otrzymane w związku z realizacją zamówienia pomniejszone o należne koszty dostawy.

9. Powyższa możliwość odstąpienia od umowy dotyczy tylko Konsumentów (osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową), nie dotyczy natomiast firm.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

V. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Klient akceptuje niniejszy regulamin i świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Dodatkowo Klient może zgodzić się na otrzymywanie informacji handlowych wykorzystywanych w celach marketingowych.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Wszelkich zmian można dokonać na podstronie "Moje konto”, lub poprzez wysłanie maila na adres poczty elektronicznej info@dagas.pl.